joi, 28 ianuarie 2016

Decizie de excludere din evidentele MLFR a doamnei Daniela Nae

       ÎN VIRTUTEA PUTERILOR CE  S-AU CONFERIT MARELUI CONSILIU DE CATRE   
       CONVENTUL MARII LOJI FEMININE A ROMANIEI DIN 24.01.2015
       ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR DIN REGULAMENTUL GENERAL AL M.L.F.R.
       ÎN BAZA HOTARÂRILOR MARELUI CONSILIU M.L.F.R. DIN 28.12.2015 SI 27.01.2016
       CONFORM DECRETELOR Nr. 6 SI 8/2015-2017
          

                                              DECIZIE

CONFORM HOTARARII MARELUI CONSILIU M.L.F.R. DIN 28.12.2015, MANDATUL DE MARE MAESTRA AL R.S. DANIELA NAE NU A FOST PRELUNGIT, ACESTA INCETAND IN DATA DE 28.12.2015.

LUAND ACT DE ACTIUNILE ULTERIOARE INCETARII MANDATULUI DE MARE MAESTRA INTREPRINSE DE DANIELA NAE, RESPECTIV DE ACTIUNILE DENIGRATOARE CONCERTATE ATAT PE PLAN INTERN CAT SI PE PLAN INTERNATIONAL, MARELE CONSILIU AL MARII LOJI FEMININE A FOST CONVOCAT LA DATA DE 27.01.2016, IN SESIUNE RITUALICA

LEGAL SI STATUTAR REUNIT, MARELE CONSILIU AL MARII LOJI FEMININE A CONSTATAT:

 1. ABSENTA  DANIELEI NAE DE LA SEDINTELE MARELUI CONSILIU DIN DATELE DE 28.12.2015 SI 27.01.2016

 1. NERESPECTAREA SI INCALCAREA JURAMANTULUI DE MARE MAESTRA AL DANIELEI NAE DAT IN FATA CONVENTULUI DIN 24.01.2015, FAPT CE CONSTITUIE SPERJUR SI ACT DE TRADARE A JURAMINTULUI MASONIC DEPUS

 1. INCALCAREA DE CATRE DANIELA NAE A REGULAMENTULUI SI CUTUMELOR MLFR

 1. GESTIONAREA DEFECTUOASA DE CATRE DANIELA NAE, IN CALITATE DE MARE MAESTRA 2015-2016, A RESURSELOR MLFR

 1. INCALCAREA REPETATA SI SFIDAREA DE CATRE DANIELA NAE A DECIZIEI DIN 28.12.2015 A MARELUI CONSILIU, ORGAN DECIZIONAL AL MLFR

 1. FOLOSIREA, IN CONTINUARE, DE CATRE DANIELA NAE, FARA DREPT, A SIGLEI MLFR, PRECUM SI ELABORAREA, SEMNAREA SI TRANSMITEREA DE DOCUMENTE SI INFORMATII FALSE CATRE INSTANTE MASONICE INTERNATIONALE, MASS MEDIA SI CATRE PERSOANE PROFANE, CONTRAR DECIZIEI MARELUI CONSILIU DIN 28.12.2015

 1. TRANSMITEREA SPRE PUBLICARE, DE CATRE DANIELA NAE, IN MASS MEDIA PROFANA  A UNUI MATERIAL TENDENTIOS  REFERITOARE LA MLFR, FOLOSIND SIGLA, ANTETELE MLFR SI CALITATEA PE CARE ACEASTA NU O MAI DETINEA DIN 28.01.2015, FAPT CE CONSTITUIE FALS SI UZ DE FALS

 1. INCERCAREA DE DESTABILIZARE SI DIVIZARE A UNITATII MASONICE A MLFR DE CATRE DANIELA NAE DUPA INCETAREA MANDATULUI DIN 28.12.2015

 1. INCERCAREA DE DISCREDITARE A MLFR PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL DE CATRE DANIELA NAE, DUPA INCETAREA MANDATULUI DIN 28.12.2015

 1. PUNEREA IN PERICOL A RENUMELUI MLFR PRIN INDUCEREA IN EROARE A MEDIULUI MASONIC INTERNATIONAL CU PRIVIRE LA FINANTELE SI COMPONENTA REALA A MLFR, DE CATRE DANIELA NAE, DUPA INCETAREA MANDATULUI DIN 28.12.2015.


ART. 1 AVAND IN VEDERE GRAVELE ACTIUNI CONCERTATE DE DANIELA NAE LA ADRESA MLFR, CAT SI  DESCONSIDERAREA  CUTUMELOR  PRACTICATE DE MASONERIA UNIVERSALA‚                 
                                                                 IN DATA DE  27.01.2016
                      
MARELE CONSILIU  M.L.F.R.  A HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:


 1. EXCLUDEREA DIN MLFR A DANIELEI NAE SI RADIEREA DIN TOATE REGISTRELE CIVILE SI MASONICE ALE MLFR, INCEPAND CU 27.01.2016.

 1. PIERDEREA VALABILITATII SI EFECTELOR, INCEPAND CU 27.01.2016, A ORICAROR ACTE, INSCRISURI SAU DOCUMENTE ELIBERATE PENTRU SI PE NUMELE DANIELA NAE IN CALITATE DE MEMBRU A MLFR.

 1. LIPSIREA DE ORICE EFECT A ACTELOR, INSCRISURILOR, DOCUMENTELOR, IN NUMELE SI PENTRU M.L.F.R. SEMNATE DE DANIELA NAE, IN CALITATE DE MEMBRU AL MLFR, INCEPAND CU 27.01.2016.


ART. 2  MARELE SECRETARIAT ESTE ÎNSARCINAT CU COMUNICAREA PREZENTEI DECIZII A MARELUI CONSILIU A M.L.F.R. CATRE SUPREMUL CONSILIU FEMININ AL ROMANIEI DE GRADUL 33̊ SI ULTIM AL RITULUI SCOTIAN ANTIC SI ACCEPTAT, CATRE TOATE V.M.  LOJILOR M.L.F.R., CATRE TOATE MEMBRELE M.L.F.R., CATRE MARILE LOJI SI PUTERI MASONICE IN AMICITIE, PRECUM SI CATRE INSTITUTIILE STATULUI.


EMISA ASTAZI 27.01.2016

CLAUDIA BACANU                                                                                                RENATA TATOMIR
MARE SECRETAR EXECUTIV                                                                                  MARE ORATOR


ANCA GHEORGHIU
MARE MAESTRA Ad.Interim


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu