miercuri, 2 martie 2016

Francmasoneria - o școală a vieții

                          Francmasoneria
o şcoală a viţeii, o şcoală a trezirii spirituale, o şcoală a perfecţionării personale.
Viaţa profană

În viaţa profană am început cu toţii să învăţăm mai întâi de la  părinţi, apoi de la  familie şi ulterior de la prieteni.
Apoi am fost cu toţii constrânşi, de legi şi cutume, să urmăm o formă de învăţământ obligatorie.
Dascăli şi profesori ne-au asistat, uneori chiar ne-au împins, pentru a atinge scopul fixat de fiecare şcoală, de fiecare programă.
Ulterior fiecare dintre noi a avut de ales un drum în funcţie de sensibilitatea sa, de potenţialul său, în vederea urmării unei cariere care să ne împlinească din punct de vedere material, intelectual sau spiritual.
Totuşi, în viaţa profană nu este evident că toţi cei care au urmat un acelaşi traseu (aceleaşi şcoli, aceleaşi competenţe) ajung să atingă acelaşi nivel de perfecţionare profesională.
Întradevăr putem constata că nu puţini profani care au parcurs a anumită formă de învăţământ şi care au obţinut o anumită diplomă, închipuindu-şi că şi-au atins vârful profesional se instalează într-un loc de muncă despre care-şi imaginează că le este destinat pe viaţă fără să-şi dea seama că viaţa, chiar şi cea strict profesională, nu încetează să evolueze.
În viaţa profană, după şcoală, urmează perfecţionările profesionale cu cursurile şi cu post-gradele de rigoare, cu congresele şi cu seminariile aferente.
Dar profanului îi trebuie – pentru a parcurge toate aceste etape – multă voinţă şi disciplină pentru a putea fi la zi din punct de vedere profesional.
Dar ce face un profan pentru perfecţionarea lui spirituală?

Viaţa masonică

Pe drumul căutării şi perfecţionării spirituale fiecare profană devenita Soră a fost adusă într-o lojă prin parcurgerea unui lung drum labirintic personal: prezentată de o soră, condusă de o îndrumătoare sau pur şi simplu prin propria-i căutare personală alimentată de literatură.
Pin urmare toate aceste surori urmează aceeaşi metodă masonică înscrisă în cadrul unui Ordin liber acceptat şi care impune tuturor o riguroasă disciplină individuală.
Dacă doreşte să simtă sensul adevărat al cuvântului perfecţionare discipolul, compagnonul sau maestrul trebuie să fie  exigent cu el însuşi.
Un mason învaţă şi exersează pe paliere succesive regulile lucrării masonice doar lucrând cu rigoare şi cu disciplină în relaţie cu energia simbolurilor şi a semnificaţiilor masonice, a semnelor şi a codurilor specifice unei lungi şi verificate tradiţii masonice.
Asiduitate în cadrul lucrărilor din lojă, punerea în practică a sentimentelor de fraternitate, studiul simbolisticii specifice, autoimpunerea tăcerii ca asceză intelectuală, cântărirea cuvintelor, iubirea fraternă.
Abia după ce-şi va fi însuşit aceste calităţi masonul împlinit se va putea distinge de omul profan prin plăcerea inerentă noii lui identităţi de a căuta adevărul în continuare şi de a împărtăşi şi altora farmecul acestei căutări.
Loja este garantul cercetării masonice iar toţi fraţii si toate surorile trebuie să dea dovadă de perfecţionism în spiritul tradiţiei Ordinului nostru.
Spiritul masonic a inspirat tradiţia cercetașilor, şcoală profană care şi ea practică disciplina, întrajutorarea şi fraternitatea.
Şcoala laică încearcă şi ea să–i deprindă pe tineri cu principiile egalităţii şi fraternităţii dar aceste valori sunt contestate astăzi de unii reprezentanţi extremişti ai cultelor religioase care doresc să-şi impună prejudecăţile şi însemnele lor cultuale în instituţiile secularizate încălcând astfel însăşi principiile statutare ale acestora.
Contrar vânzătorilor profesionişti de certitudini, școala vieţii masonice a abordat întotdeauna cu pudoare convingerile semenilor noştri. Un mason nu-şi impune niciodată convingerile, le devoalează doar cu generozitate profanilor împărţindu-le plenar cu surorile si fraţii săi masoni pentru mai buna îmbogăţire a inimilor lor.
Clasa de studii unde punctele de vedere se analizează cu metodă masonică adică locul unde „ştiinţa se întâlneşte cu conștiința” se numeşte Lojă masonică.
Loja este locul ideal unde convingerile fiecăruia  pot rămâne vii şi pot evolua asemeni unui izvor pentru un luciu de apă, simbol al reflexiei şi al conştiinţei, care, pentru a rămâne proaspăt trebuie să-şi aibă sursa neîngrădită, orice baraj extern putându-i vicia puritatea şi limpezimea.
Dacă putem constata că şcoala profană presupune constrângeri politice şi economice, pentru un mason împlinit regulile Ordinului se constituie într-o necesitate imperioasă a căutării continue şi a perfecţionării. Doar francmasoneria - din motivele deja expuse – ne poate oferi privilegiul de a progresa în conformitate cu aspiraţiile proprii beneficiind de sprijinul fraţilor si surorilor.
Nu putem regreta decât două lucruri, să îndrăznim să o spunem:
Profanii care nu ne cunosc şi puţinele surori sau frați care,  în ciuda iniţierii lor nu pot asimila principiile noastre.
În acest nou mileniu masonul trebuie să construiască poduri, legături între şcoala vieţii masonice şi şcoala profană.
Trebuie să aruncăm mesaje de speranţă în oceanele care ne înconjoară în apele cărora mai înoată încă leviatanii fanatismului, ai ignoranţei şi ai dogmelor purtătoare de măşti ale adevărului ultim.
De ce să nu imaginăm şi să lucrăm pentru ca masoneria să fie:
Studiată în şcoli şi în universităţi ca parte a cursurilor de religie, filosofie şi istorie atunci când sunt invocate diversele metode şi obiective ale căilor spirituale.
De ce să nu imaginăm şi să lucrăm pentru ca masoneria să fie:
Citată în viaţa profană prin intermediul publicaţiilor, a dicţionarelor, a posturilor de televiziune, mai ales atunci când un frate s-a remarcat prin calităţile sale şi a cărui apartenenţă la masonerie ne este cunoscută.
Aceste mesaje răspândite în lumea profană le-ar putea permite oamenilor liberi şi de bune moravuri să ia cunoştinţă de scopurile noastre şi să învedereze că oamenii ca fraţi pot lucra împreună atât pentru perfecţionarea lor individuală cât şi pentru binele comun.
Iar pentru cel care caută lumina aceştia pot fi indicatorii locului unde o astfel de căutare poate fi făcută în deplină linişte spirituală prin intermediul spiritului fratern şi prin studiul simbolurilor.

Gânduri învăţate de la alţii
A\N\

Veşnic Ucenic pe drumul căutărilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu