duminică, 11 noiembrie 2012

Un material redactat de Renata T. (aka RGT): Loja mea...


Loja mea...

Este infinitul redus la esenţe, cu valenţe materiale, aparent finite; este măreţia copleşitoare a Sacrului invizibil coborat în nesfârşita-i generozitate în trupesc şi vizibil pentru înlesnirea unei prefaceri alchimice menite a transforma - într-un mod pe care profanii îl consideră magic - piatra brută în opera “divină”, omul în Om, sufletul în Suflet; este “pragul”, “locul”, punctul din eternitatea continuumului cvadridimensional ce permite Unirea - undei cu particula, sacrului cu profanul, omului cu “divinul”; locul unde Lumina coboară asupra trăitorului şi îl reflecta în oglinda propriului eu, pe care îl desface foaie cu foaie, efectul final al acestui proces fiind transformarea lui continuă pe spirala nesfârşita a perfecţionării şi evoluţiei; acolo unde profanul nu vede nimic altceva decât o curioasa şi nedesluşită lucrare a oamenilor (asemenea sieşi, nimic mai banal, nu-i aşa?), Initiaţul descoperă actul miraculos al Lucrării şi Vieţii în veşnicia ei.

Loja mea...

Asemenea materiei, mai întâi s-a născut ca o virtualitate, în mintea Arhitectului Suprem; apoi, asemenea universului şi lumii, virtualitatea a căpătat consistenţă, Ideea a “coborât” în mintea Maestrului Lucrător... iar logosul s-a făcut trup; un trup al Omului universal care, asemenea unui nesfârşit lanţ, se creează şi recreează continuu datorită zalelor sale fără de care nu ar putea fi – oamenii care îl alcătuiesc, de la profanii care văd “loja” doar în forma sa exterioară, la trăitori, ucenici, calfe, maeştri, Venerabil, toţi egali însă în fata Arhitectului, toţi lucrători neobosiţi asupra lor înşile şi, prin aceasta, asupra întregii umanităţi ai asupra Universului; când o za slăbeşte ea este înlocuită de alta mai puternică, dar niciodată pierdută, pentru că... există un timp pentru toate..., iar zaua cea slaba poate fi întarită cu ajutorul celor puternice.

Loja mea... este Universul într-o coajă de nucă.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu