duminică, 10 decembrie 2017

Discursul Marii Maestre Daniela Popa cu ocazia incheierii Anului Aniversar95 ANI DE EXISTENŢȦ A MLFR
Debutul mandatului meu, ca MM:. a MLFR, a avut o dublă încărcătură:
     a.   Responsabilitatea coordonarii activităţii MLFR – atribut care nu ţine de domeniul Drepturilor, ci de cel al Obligaţiilor, al Responsabilităţilor şi al Sarcinilor. 
     b.   Onoarea de a fi MM:. a MLFR în acest an aniversar, în care întreaga noastră activitate s-a derulat  sub egida sărbătoririi celor 95 de ani de existenţă a Marii Loji.

În acest an, când se împlinesc 300 de ani de la fondarea Francmasoneriei Tradiţionale şi Universale, MLFR împlineşte:

  •   95 de ani de existenţă, fiind cea mai veche Mare Lojă Feminină independentă din lume, care lucreaza la Ritul Scoţian Antic şi Acceptat; 
  •      95 de ani de efort neîntrerupt şi implicare la transformarea şi progresul societăţii româneşti, graţie şi predecesoarelor noastre, astăzi la Orientul Etern;
  •       95 de ani de recunoaştere internationala, MLFR avand peste 100 Tratate de recunoaştere reciprocă, prietenie şi colaborare cu alte Mari Loji din lume;
  •          95 de ani de participare la evenimente interne si internationale, MLFR fiind membru, membru fondator, membru de onoare sau membru asociat în organizaţii şi organisme internaţionale: CLIPSAS, CPMAM, REFRAM, COMALACE, COMAM, CIMAS, UMB etc;
  •         95 de ani de independenţă, respect, solidaritate şi muncă pentru România.

Firesc, este o istorie de care suntem mândre şi faţă de care suntem datoare. Menirea noastră, acum, este să continuam susţinut, în ritm şi calitate, ceea ce s-a realizat de-a lungul timpului.


-      Membrele MLFR onorează şi respectă tradiţia şi istoria organizaţiei la care au aderat şi sunt hotărâte să ducă mai departe, cu onoare, stindardul ridicat de predecesoarele lor.
-      Membrele MLFR sunt femei care sunt conştiente că ordinea lumii contemporane cere mari eforturi în apărarea valorilor naţionale, sub deviza ”Libertate, Egalitate, Fraternitate”.
-      Membre MLFR optează pentru a menţine o masonerie spiritualistă, tradiţională şi ezoterică pe de o parte, dar socială şi umanitară pe de altă parte.
-      Membrele MLFR sunt  femei puternice care se perfectioneaza continuu, într-o permanentă căutare a valorilor spirituale şi morale.
-      Membrele MLFR sunt conştiente că Masoneria este o regulă de viaţă care se aplică nu doar activităţilor strict masonice, ci şi tuturor aspectelor din viaţa de zi cu zi. Masoneria pune amprenta  pe întreaga noastră existenţă, pe stilul nostru de viaţă, pe modalitatea de a gândi, de a judeca, de a înţelege, precum şi pe opiniile noastre, pe gândurile, gusturile, obiceiurile şi comportamentul nostru în orice acţiune pe care o întreprindem.
-      Toate aceste femei, SS:. din MLFR, care au diferite vârste, provin din diferite medii sociale, sunt de etnii, origini sau religii diverse, frecventează şi lucrează împreună in Lojile noastre. Ele sunt convinse că trebuie să se implice în problemele legate de evoluţia morală şi spirituală a societăţii, femei care sunt conştiente că valorile naţionale trebuie să fie apărate.

De aceea consideram că Francmasoneria nu trebuie să îşi ascundă ideile ci, dimpotrivă, trebuie să le propună lumii, trebuie să îşi facă publice opiniile şi, de ce nu, să se facă ascultată de instituţii şi guverne, să fie prezentă la revendicările îndreptăţite ale poporului.
Şi spun acest lucru pentru ca trăim într-o perioadă a reorientărilor ideologice, morale şi civice, perioadă când schimbările se produc cu repeziciune şi sunt deosebit de complexe, încât se cere o educaţie deschisă către schimbare, reînnoire, restructurare şi reformulare de principii. Suntem obligate, de însăşi exigenţele perioadei în care ne aflăm, să ne asumăm în mod simultan rolul de promotori ai progresului şi de gardieni ai tradiţiei - Arta Regală a construcţiei sinelui şi a societăţii în care trăim.

Prin urmare, consider ca a venit vremea ca şi noi să explicăm, plenar, ceea ce suntem. Aşadar, prieteni profani, iată care sunt câteva motive care ne-au determinat să ne dorim să fim Masoni:
-       Pentru că dorim să ne ataşăm unei Tradiţii Spirituale care promovează munca.
-       Pentru că Regula, Cuvântul dat, Fraternitatea, Toleranţa, Respectul faţă de celălalt reprezintă mai mult decât simple cuvinte.
-    Pentru că suntem interesate de simbolism, considerându-l o cale de acces la privilegiile Cunoaşterii.
-     Pentru că încercăm să formulăm răspunsuri la întrebările esenţiale pe care Omul şi le pune: „De unde venim, Cine suntem şi Încotro vrem sa ne îndreptăm?”.
-      Pentru că, provenind din toate mediile profesionale, sociale, culturale şi religioase, dorim să ne perfecţionăm şi astfel să contribuim la viitorul Umanităţii, în general, şi al societăţii în care trăim, în particular.
- Pentru că Francmasoneria nu şi-a pierdut nimic din tradiţii. Francmasoneria nu aduce privilegii particulare membrilor săi, ci face să se nască îndatoriri.
-     Pentru că Tradiţia francmasonică este plină de comori de neînlocuit şi dorim ca ele să nu dispara. Vrem să facem efortul de a le proteja de uitare şi de scepticism.
-       Pentru că Masoneria nu reprezintă numai o serie de principii, sau simpla existenţa unor organizaţii. Masoneria este reprezentată de fiecare dintre noi, de calitatea umană a fiecăreia dintre noi, precum şi de întreaga noastră activitate care se sprijină pe valorile progresului.
-   Pentru că toti Francmasonii lucrează, ca şi noi de altfel, cu aceleaşi obiective, aceleaşi idealuri: a face lumea mai bună, a elimina ceea ce constituie barierele neînţelegerii între popoare şi a asigura astfel fericirea tuturor oamenilor. Aceasta este expresia cea mai completă, cea mai profundă, a misiunii universale a Francmasoneriei: BUNĂSTAREA FAMILIEI UMANE, singurul scop pe care Francmasoneria îl consideră cu adevărat demn de ea.

În încheiere, doresc ca noul An (profan, de data aceasta) să ne aducă mai multă înţelegere şi toleranţă, fraternitate, pace şi iubire!
Prea Puternica Suveran Mare Comandor, P:.Il:. S:. Anca Nicolescu,
Acum, la încheierea acestui an aniversar, în numele tuturor SS:. mele, îţi doresc din tot sufletul multă sănătate, bucurii, împliniri, tinerețe veșnică în suflet, putere și iubire în toată viața ta!
Ne exprimăm recunoştința față de toate eforturile depuse de tine. Ne-ai indrumat permanent şi ne-ai învățat că, oricâte obstacole sunt pe Cale și în viață, parcursul nu trebuie oprit, drumul fiind cel care aduce cunoașterea.
Ne-ai transmis Tradiția, Cutumele și Ritualurile, respectul pentru păstrarea și aplicarea lor, așa cum au existat de-a lungul timpului şi ne-ai pus la loc de cinste - cu Înţelepciune, Forţă şi Frumuseţe - în uriaşul Lanţ de unire universal.
Îţi mulţumim pentru sprijinul, înţelegerea şi evoluţia noastră, a fiecăreia dintre noi!

La multi ani, tuturor!

La multi ani, MLFR!Am zis!

Daniela Popa
Mare Maestra a MLFR 1922


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu