miercuri, 3 iunie 2015

Declarația Obediențelor Masonice Liberale – CLIPSAS

Actualmente constatăm că încă se dorește distrugerea și combaterea libertății absolute de conștiință și de expresie.

Obediențele Masonice care compun CLIPSAS, în deplină libertate, consideră că există valori și principii care trebuie apărate și promovate pe toate continentele.

Dincolo de problemele legate de marile echilibre naturale, ne angajăm să apărăm și să susținem demnitatea umană, libertatea absolută de conștiință și de expresie și să respectăm echilibrul naturii.

Ne opunem oricărui context care promovează distrugerea și moartea, susținând principiile vieții:

  • Prezervarea tuturor mijloacelor de subzistență
  • Dreptul la cultură și educație
  • Dreptul la Memorie și Istorie
  • Egalitatea între femei și bărbați
Ne opunem tuturor formelor de constrângere a credințelor și convingerilor religioase, ideologice sau filozofice și tuturor acțiunilor care au tendința de a face omul să-și piardă capacitățile de emancipare și umanizare, făcându-l să se reîntoarcă în obscurantism.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu