joi, 2 august 2012

Marele Consiliu al Marii Loji Feminine a României a validat candidaturile la funcţia de Mare Maestră

Marele Consiliu al Marii Loji Feminine a României 1922, reunit marţi 24 iulie 2012 la Orientul Bucureşti a procedat la validarea candidaturilor şi la alegeri pentru funcţia de Mare Maestră a Marii Loji Feminine a Romaniei pentru exerciţiul 2012 - 2014.


Scrutinul a proclamat pe Surorile noastre:

RUXANDRA HUCH 33°
Mare Maestră aleasă

şi

DANIELA NAE 32°
Mare Maestră Adjunctă aleasă


Anda Huch este a doua Soră care va asuma funcţia de Mare Maestră a celei mai vechi Mari Loji Femenine continentale şi una din principalele Obedienţe masonice din România ,dupa reaprinderea masoneriei române.

Conform Regulamentului MLFR şi a Cutumelor, Marele Consiliu va prezenta Conventului Extraordinar al MLFR, din Octombrie 2012, spre ratificare şi instalare în funcţia de Mare Maestră pe Anda Huch 33° şi în funcţia de Mare Maestră Adjunctă pe Daniela Nae 32°.


Anda Huch 33° a luat parte activă la reaprinderea Lojilor MLFR începând din 2000.

Anda Huch 33° a fost în actuala legislatură a Prea Respectabilei Mari Maestre Anca Nicolescu 33°, Mare Trezorier 2004-2008, Mare Consilieră 2008-2010, Mare Maestră Adjunctă 2010-2012.

Anda Huch 33° este Membră Fundatoare a Capitolului Steaua Dunării fondat în 1922 şi reaprins, Membră Fondatoare a Areopagului Hyperion, Membră Fondatoare a Consistoriului Feminin de Grad 32°.

Daniela Nae 32° este din anul 2009 şi până în prezent, în actuala Legislatură, Mare Secretar General. 

Daniela Nae 32° este membră a Capitolului Steaua Dunării, a Areopagului Hyperion şi a Consistorului Feminin Român de Gr. 32°.
Ambele candidate au subliniat în programul viitor de guvernare necesitatea şi intenţia continuarii programului iniţiat de actuala echipă condusă de Prea Respectabila Mare Maestră, Anca Nicolescu 33°, actualizat cu propuneri ce ar corespunde evoluţiei Obedienţei, consolidând proiectele finalizate, continuând pe cele în curs de desfăşurare şi preluând toate măsurile utile cărora le-a venit, poate, vremea în viitorul mandat.


Priorităţile subliniate sunt:


Păstrarea cu tenacitate a Luminilor aprinse în Templele noastre.

Păstrarea Unităţii Ordinului, Intensificarea implicării şi activităţilor societale.

Maxima apărare a libertăţilor de gândire şi exprimarea moralei şi a Instituţiilor Statului.

Continuarea relaţiilor de prietenie existente cu Obedienţele străine şi Corpurile Masonice
cu care avem Tratate de recunoaştere reciprocă,
iniţierea a noi relaţii şi semnarea a noi Tratate de prietenie şi recunoaştere mutuă.

Continuarea relaţiilor de colaborare cu CLIPSAS, CPMAM, REHFRAM, COMAM, CIMAS şi UME,
unde Marea Lojă Feminină a României 1922 este membru.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu